Ка новој српској књижевности

 

Уводно предавање о барокним тенденцијама имате овде   Ка новој српској књижевности

О писцима Венцловићу и Орфелину, али и о одликама епохе просветитељства имате презентацију на сајту Девете гимназије   Српски језик и књижевност: Епоха просветитељства (С. Миловановић)