ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ СТАРОГ ВЕКА

 

serial-test-take

1. Представи јунака Гилгамеша, дајући о њему најбитније податке.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Допуни следеће исказе:

a) Највећи тројански јунак је ____________________________________.

б) Дела старе египатске књижевности писана су ____________________________.

в) Свете староиндијске књиге зову се _____________________________________.

г) Нови завет се завршава  ________________________________________.

д) Оцем грчке трагедије сматра се _____________________________.

3. Ко су рапсоди? __________________________________________________________

4. Поред имена јунака допиши назив одговарајућег књижевног дела:

Андромаха _____________________; Креонт ________________________;

Пријам ________________________;  Утнапиштим ___________________.

5. Шта су јеванђеља? ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. У ком делу Христ открива својим ученицима и окупљеном народу путеве до царства небеског? ______________________________________________

7. Шта је смисао потопа као Божјег дела? ________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Којом врстом стиха је испевана Илијада? ____________________________________

9. Наведи име најзначајнијег римског комедиографа. __________________________

10. Како се зову поучне приче у Новом завету које на сликовит начин преносе поруке о моралном уздизању?  ________________________________________

11. Ко је превео Стари завет на српски језик? ____________________________________

12. Најстарија књига кинеске књижевности је ____________________.

13. Изричући казну Исусу судија Понтије Пилат ритуално пере руке. Које значење има овај симболични чин? ________________________________________________________

14. На основу наведених података препознај о којим је јунакињама реч:

а) За љубав, не за мржњу, ја сам рођена. __________________________

б) Кћи тебанског краља Еатиона, жена Хекторова. __________________

15. Препознај на основу датих података о ком је писцу реч:

Грчки трагичар, Атињанин; написао је око 130 драма од којих су сачуване Краљ Едип, Електра, Ајант итд.