Припремни задаци за обраду трагедије Хамлет

Припремни задаци за обраду лектире

В. Шекспир: Хамлет                                                                hamlet-front-cover-source

 • Уочите главне проблеме које приказује драма Хамлет. Објасните слојевитост, дубину конфликта у драми.
 • Ако макрокосмосмосом означимо бурно, трагично историјско време, објасните како се он одразио у Шекспировој драми. Докажите да се читав свет може представити као големо позориште. Како сам Хамлет промишља о свету и „ишчашеном” времену?
 • Средњовековну Данску је најбоље сагледати кроз лик анти-јунака Клаудија. Како је Клаудије окарактерисан? Покажите како и Полоније верно осликава актуелни свет као тамницу. Када краљ-убица показује своје право лице?
 • Представите улоге других јунака у животу – позоришту.
 • Издвојте две сцене у драми када су се окупили сви учесници и, скинувши своје маске, показали право лице. Анализирајте дотичне сцене.
 • Шта је изазвало страшну дисхармонију у Хамлету и покренуло мучну борбу са самим собом? Објаните његово дубоко незадовољство собом, „хамлетизам”. Објасните његов идеал човека.
 • Какав је Хамлет пре почетка трагедије? Како га Офелија представља?
 • Како тумачите његову слабост и неодлучност? Сагледајте трагедију Хамлетовим очима.
 • Лику Хамлета супротставите ликове Лаерта и Фортинбраса.
 • Издвојте и тумачите монолог који је композиционо средиште драме.
 • Шта спречава Хамлета да убије краља-убицу? Зашто не оклева кад је Полоније у питању? Докажите да Хамлет поставља себи циљ исправљања света.
 • Обратите пажњу на трагичност Гертрудиног лика. Дискутујте.
 • Испитајте однос Офелије и Хамлета. У чему се огледа трагичност њиховог односа?
 • Како Хамлет напушта овај свет? Колико се у његовом лику очитују свевремени проблеми човека? Објасните.

 

Ка новој српској књижевности

 

Уводно предавање о барокним тенденцијама имате овде   Ка новој српској књижевности

О писцима Венцловићу и Орфелину, али и о одликама епохе просветитељства имате презентацију на сајту Девете гимназије   Српски језик и књижевност: Епоха просветитељства (С. Миловановић)